Dewan Badminton

Dewan Badminton Negeri Kedah ini telah dibina di Jalan Suka Menanti, Alor Setar pada tahun 2005 dan diuruskan oleh Persatuan Badminton Negeri Kedah (KBA).

Pada 30 Ogos 2006 Majlis Mesyuarat Kerajaan telah membuat keputusan bahawa Dewan Badminton Negeri Kedah adalah antara venue yang di letakkan di bawah pengurusan Perbadanan Stadium Negeri Kedah Darul Aman. Pengambil alihan tersebut berkuatkuasa pada 1 November 2006.

Pada Februari 2007, dewan ini telah mula beroperasi dan diuruskan oleh KBA.

Share

Translate »